Індивідуальне навчання

1. Екстернат і освіта вдома – це індивідуальна форма?

Відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту” доступні три форми здобуття загальної середньої освіти, за якими можна організувати індивідуальне навчання: екстернатна, сімейна (вона ж – домашня) та педагогічний патронаж.

Екстернатна форма передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня за певний час в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти. Після цього у школі оцінюють рівень знань учня.

Сімейна (домашня) форма передбачає, що весь освітній процес для учня самостійно організовують його батьки. Вони ж відповідають за здобуття знань відповідно до Державного стандарту.

Педагогічний патронаж – форма, у випадку якої освітній процес і засвоєння знань забезпечує педагогічний працівник.

2. Інклюзивна освіта – теж форма індивідуального навчання?

Ні, поняття інклюзивної освіти набагато ширше. Навчання для осіб із особливими освітніми потребами організовують і за денною або вечірньою формами здобуття освіти. Якщо ж стан здоров’я вимагає цього, учень або його батьки можуть обрати дистанційне навчання або одну з форм індивідуального.

3. Чи надає наша школа індивідуальну освіту?

Так, надає! На цей момент у нашій школі уже троє учнів навчаються на екстернаті та двоє на домашній (сімейній) формі навчання.

4. Як почати навчання за індивідуальною формою?

Основний документ для зарахування або переведення на індивідуальну форму навчання – заява одного з батьків дитини. До заяви додаються документ, що посвідчує особу учня, медична довідка № 086-1/о та документ про освіту, якщо він є.

Можуть знадобитись і додаткові документи. Скажімо, необхідно буде документально підтвердити підстави для навчання на екстернаті або обставини для застосування педагогічного патронажу (наприклад, стан здоров’я, перебування під вартою або засудження, статус біженця).

5. Зарахування на індивідуальну форму навчання проводять лише на початку навчального року?

Так, окрім окремих випадків. Зарахування на індивідуальну форму освіти зазвичай проводять до початку навчального року.

Переведення на індивідуальну форму може відбуватись і протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до річного оцінювання чи державної підсумкової атестації. Однак таке обмеження не застосовується для переведення на педагогічний патронаж.

6. Чи можуть перевести з індивідуальної форми здобуття освіти на інституційну?

Так, якщо індивідуальна форма не є результативною. Рішення про це можуть ухвалити батьки та педагогічна рада закладу.

Таку норму можуть застосувати до учня 9 класу, який під час навчання за індивідуальною формою показав низький результат із предмета, який він вивчав поглиблено. Або до учня на сімейній чи екстернатній формі, який показує низький рівень навчальних досягнень загалом.

7. Чи можна поєднувати різні форми навчання?

Так, закон це передбачає. Таке поєднання має бути реалізовано через індивідуальний навчальний план, який формують для учня в закладі освіти. Про поєднання різних форм навчання також варто одразу зазначати в заяві.

8. Що таке індивідуальний навчальний план? Він обов’язковий?

Так, вчасно розроблений і затверджений індивідуальний навчальний план обов’язковий для навчання за індивідуальною формою освіти.

Його розробляють на основі навчального плану – складової освітньої програми, яку використовує заклад. Зазвичай це освітня програма, з якою працює школа. Але учень або його батьки можуть обирати й іншу освітню програму. Основна вимога – програма має забезпечувати виконання стандарту освіти.

Виконання інваріантної частини (опанування базових, вибірково-обов’язкових предметів) навчального плану під час індивідуального навчання лишається обов’язковим. Очікувані результати навчання для індивідуальної форми не зменшуються і лишаються на одному рівні з іншими формами.

9. Які права має учень на індивідуальній формі?

Такі ж, як і учень, який вчиться за інституційною формою. Учень на індивідуальній формі має можливість використовувати всю інфраструктуру закладу – навчальну, спортивну, наукову тощо. Учень має можливість оформити учнівський квиток і користуватись необхідними підручниками, зокрема й електронними.

Учень також може розраховувати на допомогу педагогічних працівників, мати психологічний і соціально-педагогічний супровід, проходити оцінювання навчальних досягнень та/або державну підсумкову атестацію, а також одержати документ про освіту.

10. Як оцінюють учня на індивідуальній формі?

Оцінювання результатів навчання й атестація за всіма формами індивідуальної освіти відбувається у школі.

Форму, зміст і спосіб поточного та підсумкового оцінювання обирає заклад освіти. Форми та засоби оцінювання можуть бути описані в індивідуальному навчальному плані учня. У такому випадку педагогічні працівники мають дотримуватись зазначених форм.

11. Чи потрібно платити за індивідуальну освіту?

Ні, додаткової оплати з боку батьків учня не передбачено. Однак це не стосується випадків, коли оплату за освітні та інші послуги вказано у відповідних договорах.

12. Індивідуальне навчання – це коли немає однокласників?

Не зовсім так. Учень, який навчається за індивідуальною формою, більшість навчального часу проводить самостійно. Але індивідуальна форма не обмежує у спілкуванні з іншими учнями – ані в неформальному, ані на території школи.

Учень може брати участь в екскурсіях, практичних заняттях. А в разі педагогічного патронажу вчитель може періодично залучати учня до решти колективу для соціалізації.

13. Чи можуть учні на індивідуальній формі брати участь в олімпіадах?

Так, учні, які навчаються на індивідуальній формі, можуть на загальних підставах брати участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах та інших змаганнях.

Вони також на рівні з іншими учнями мають право на відзначення успіхів у навчанні. Їх можуть нагороджувати похвальними листами та грамотами, золотою та срібною медалями.

Будь-яка форма здобуття освіти передбачає зарахування особи до закладу освіти. Це дає можливість особі набути прав та обов’язків учня, оформити учнівський квиток.